-

Karnataka Renewable Energy Development Ltd.
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
(A Government of Karnataka undertaking)
 
                                                                                               English  
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗು ಇಂಧನ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

         
       
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್
(ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ )
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ .ಹೆಚ್. ಬಿ. ಬೂದೆಪ್ಪ, ಕ.ಆ.ಸೇ.
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  
(Tech Incharge) 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು  - ಆಡಳಿತ
ಶ್ರೀ  ವಿ ರಮೇಶ್
ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಂತ್ರಕರು
ಹಾಗು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು(I/C)
.
ಶ್ರೀ  ಎ.ಎಮ್. ಶಿದ್ಲಿಂಗ್
.
ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿ-ವಿಳಾಸ
ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್.  ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ,
# 39, "ಶಾಂತಿಗೃಹ" ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ,
ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560001.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:       080-22257399
ಇಮೇಲ್:   kredlmd@gmail.com

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ - ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
   ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್ . ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಧಾರವಾಡ,
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ  ಕಟ್ಟಡ,
3 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಸನ್ಮಟಿ  ನಗರ,  ಕೆಲ್ಗೆರಿ ರಸ್ತೆ
ಧಾರವಾಡ-580000888
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 0836-2772983
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್:      0836-2372983
ಇಮೇಲ್:   regionalofficekredl.hbl@gmail.com

ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ - ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕೆ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಎಲ್.  ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿ , ಮೈಸೂರು
ಗಗನಚುಂಬಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ (ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ)
ಕುವೆಂಪುನಗರ ಮೈಸೂರು 570023
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ & ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2421046
ಇಮೇಲ್ : kredlmysore@gmail.com
ಶ್ರೀ  ಡಿ.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ – ಯೋಜನ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಾಗ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇ-ಮೇಲ್
1 ಖಾತೆ / ಹಣಕಾಸು ಶ್ರೀ ಎ.ಎಮ್. ಶಿದ್ಲಿಂಗ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
CCF & CAO (I/C)
accts@kredl@gmail.com
2 ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಮಾರುತಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
agmwind@gmail.com
3 ಜೈವಿಕ / ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ / ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಎ.ಸೆಲ್ವರಾಜ್ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (I/C)
agmbiocogen@gmail.com
4 ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kredl09ec@gmail.com
5 ಸೋಲಾರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಶ್ರೀಮತಿ  ಯಶೋದ .ಸಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
agm.sgkredl@gmail.com
6 ಸೋಲಾರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಿಡ್1 ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಧನ ಟಿ.ಇರುಮಲ್
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
agmsog.it@gmail.com
7 ಕಿರು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶ್ರೀರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಕೋರಿ 
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (I/C)
kredlhydro@gmail.com
8 MIS ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ. ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

kredlmis@gmail.com
9 ಅಧ್ಯಕ್ಷರ  
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22207852
kredlchairmancbp@gmail.com
10 ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22282220

kredlmd@gmail.com
kredlmdps@gmail.com
.
                                                    ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ IE 8.0 ಹಾಗೂ ರೆಸುಲ್ಯೂಷನ್ 1024 x 768 ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.      
    
ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯ:080- 22207851/ 22208109
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22257399
ಇಮೇಲ್:kredlmd@gmail.com